Navigácia

 • Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

  Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

  Do galérie Rozlúčka so školským rokom 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Pohár vedy Newton 2018

  Pohár vedy Newton 2018

  Do galérie Pohár vedy Neston 2018 boli pridané fotografie.

 • Pohár vedy Newton 2018 – 1.miesto pre Výskumníkov z Kežmarku

  Pohár vedy Newton 2018 – 1.miesto pre Výskumníkov z Kežmarku

   

  Medzinárodné finále súťaže pohár VEDY Newton 2018, sa konalo 24. 06. – 26. 06. 2018 v  Nymburku – Česká republika

  V medzinárodnom finále našu školu, zastupovali  žiaci 3. A  - Lívia Szentiványiová, Naďa Méreyová, Šimon Choma, Maroš Kočiš, ktorí vytvorili súťažný tím Výskumníci. Súťažili v dvoch kolách, v prvom predstavili svoj tím na pódiu a uviedli krátke vystúpenie s pokusom. V druhom kole prezentovali svoje bádateľské skúsenosti na stánkoch, vysvetľovali a predvádzali pokusy a úlohy, ktoré riešili v korešpondenčných kolách súťaže.

  Tím sa v súťaži umiestnil na 1. mieste a získal aj špeciálnu cenu za prezentáciu pódiového pokusu.

  Súťaž má pre nás veľký význam, žiaci si dokážu porovnať svoje vedomosti a skúsenosti aj so žiakmi z iných krajín. Tento rok to boli žiaci z Turecka, Českej republiky a 5 tímov zo Slovenska. Spolu sa tam stretlo 25 z 250 zapojených tímov.  Súťaži si svoje vedomosti porovnávajú žiaci v štyroch kategóriách od materských až po stredné školy.

  http://ktv.kezmarok.sk/archiv/656-kezmarsky_magazin_c_631.htm

   

   

  Mgr. J. Šišková

 • Z letného účelového cvičenia

  Z letného účelového cvičenia

  Do galérie Z letného účelového cvičenia boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Školáci v materskej škole

  Školáci v materskej škole

  Do galérie Školáci v materskej škole boli pridané fotografie.

 • Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ

  Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ

  Do galérie Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

  Vyhodnotenie jarného zberu papiera

  V mesiaci máj a jún sa uskutočnil  jarný zber starého papiera. Do zberu sa zapojilo 21 tried a spoločnými silami nazberali úctihodných 4 952 kíl. V súťaží sa jednotlivé triedy umiestnili následne:

  1. miesto: 3A - 999,4 kg,

  2. miesto: 1A - 647,9 kg,

  3. miesto: 6A - 497,5 kg,

  Ostatné triedy: 2C - 339,8 kg, 2A - 338,7 kg, 5B - 260,2 kg, 4A - 246,4 kg, 3B - 234,6 kg, 1B- 224,1 kg, 4C - 210,7 kg, 3C - 151,8 kg, 7A - 143,6 kg, prípravka - 137,3 kg, 5A - 123,4 kg, 6B- 122,5 kg, 1C - 103, 05 kg, 4B - 70,2 kg, 7C - 52,7 kg, 8A - 15 kg, 7B - 14 kg, 2B - 13,8 kg.

  V súťaží jednotlivcov sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

  1. miesto: N. Šoltésová 6A - 251 kg

  2. miesto: D. Kovalská 2A - 209,7 kg

  3. miesto: D. Regitko 5B - 158 kg

  Všetkým zúčastnením ďakujeme za pomoc škole i prírode a tým najlepším blahoželáme.

 • Týždeň školskej prípravy

  Týždeň školskej prípravy

  V rámci spolupráce medzi základnou a materskou školou v našej škole bolo cieľom Týždňa školskej prípravy vytvoriť  pre predškolákov také podmienky, aby bol pre nich prechod z materskej školy do základnej školy čo najmenej stresujúci. Od 18. 6 do 22. 6. 2018 zavítali predškoláci z našej materskej školy  do priestorov základnej školy a si vyskúšali si, aký je to pocit učiť sa vo „veľkej“ škole.

   Ráno sa po raňajkách predškoláci rozlúčili s pani učiteľkou z materskej školy a plných očakávaní ich privítala p. učiteľka zo základnej školy. Predškoláci absolvovali každý deň 3 vyučovacie hodiny, v riadnom vyučovacom režime,  kde spoznávali písmenká, vyfarbovali, spievali, naučili sa prvé číslice a počty, prácu na počítačoch. Vyučovanie pre škôlkarov prebiehalo aj v telocvični, kde sa mohli všetci spoločne vyšantiť a zasúťažiť si.

  Predškoláci si po týždni v škole odniesli  veľa zážitkov, certifikát o úspešnom absolvovaní Týždňa školskej prípravy, ale aj dobrý pocit, že aj oni  budú o pár dní veľkí školáci.

  M.D.

 • Bochnia

  Bochnia

  V roku 2017 nadviazala naša škola, vzájomnú priateľskú spoluprácu s poľskou školou,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki v Bochni. Táto spolupráca nás navzájom obohacuje vďaka spoznávaniu jazyka a kultúr obidvoch zúčastnených krajín, rozvíjaniu spolupráce v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, výmene skúseností pedagógov, či vďaka vzájomnému spoznávaniu sa detí oboch krajín. A v rámci tejto spolupráce v dňoch 8.- 9. júna  2018 sa 18 žiakov našej školy v sprievode 5 pedagógov zúčastnilo poznávacieho výmenného pobytu.  

  Naši žiaci boli počas celého pobytu ubytovaní v poľských rodinách, ktoré sa o nich vzorne starali. Priatelia v Poľsku pre nás pripravili  skutočne bohatý program, snažili sa ukázať nám čo najviac z histórie, kultúry a prírodných krás ich malebného mestečka a okolia.

  Prvý deň sme navštívili družobnú školu a zúčastnili sme sa slávnostnej akadémie, po ktorej sme absolvovali prehliadku školy, kde nás prekvapili poľskí žiaci svojim mimoriadne úctivým správaním. Po akadémii deti nadchla prechádzka na neďalekú rozhľadňu, po ktorej náš čakal chutný obed. Po chvíli oddychu sme šli obdivovať krásy soľnej bane Bochnia, v ktorej náš čakal 4- hodinový okruh a zažili sme neopísateľnú atmosféru v jednej z najkrajších soľných baní. Vo večerných hodinách boli deti prijaté v rodinách svojimi poľskými kamarátmi.

  Druhý deň nášho pobytu sme v ranných hodinách, už naším autobusom, pokračovali do neďalekého Krakowa, kde sme absolvovali prechádzku na Kopiec Józefa Piłsudskiego. Mohyla je navŕšená na kopci Sowiniec, ktorý leží v západnej časti Krakova. Odtiaľ sme pokračovali 5 km lesom na Kopiec Kosciuszki , kde nás čakal nádherný výhľad na celý Krakow. Po tomto zážitku nás prekvapili v škole ostatní poľskí žiaci, rodičia a učitelia, tradičným školským piknikom s rôznymi atrakciami a množstvom dobrého jedla. Program, ktorý sme absolvovali, bol veľmi bohatý a naše zážitky sú nezabudnuteľné.

  Za všetko ďakujeme nielen vedeniu poľskej škole a rodinám, ale veľké poďakovanie patrí aj vedeniu našej školy. Veríme, že v budúcom školskom roku, keď zase my privítame u nás poľských kamarátov, im budeme môcť ich pohostinnosť oplatiť a pripravíme pre nich rovnako zaujímavý program.

  Takže DO VIDENIA- alebo DO ZOBACZENIA !

   M.D.

   

   

 • Poďakovanie !

  Poďakovanie !

   

  Vážení rodičia, kolegovia a priatelia našej školy,

  ďakujeme Vám za podporu vo výzve „Vy rozhodujete, my pomáhame“ od spoločnosti TESCO. Aj vďaka Vaším hlasom môžeme zrealizovať  „Prímestský tábor  pre deti so špeciálnymi potrebami a  ich rodičov“.

   

  Ďakujeme!

   

   

 • Naši škôlkari na návšteve u kynológa

  Naši škôlkari na návšteve u kynológa

  Do galérie Naši škôlkári na návšteve u kynológov boli pridané fotografie.

 • Projekt našich najmenších "Ročné obdobia"

  Projekt našich najmenších "Ročné obdobia"

  Do galérie Projekt našich najmenších Ročné obdobia boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo súťaže "Evička nám ochorela"

  Okresné kolo súťaže "Evička nám ochorela"

  Do galérie Okresné kolo súťaže "Evička nám ochorela" boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo súťaže Jarné vtáča

  Okresné kolo súťaže Jarné vtáča

  Do galérie Okresné kolo súťaže Jarné vtáča boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy

  Okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy

  Okresné kolo v Prednese nemeckej poézie a prózy sa uskutočnilo 14.06.2018 v ZŠ Grundschule Hradné námestie v Kežmarku. Víťazi školského kola zo štyroch kategórií z našej školy sa tam tiež zúčastnili s nasledujúcimi výsledkami:

  Kategória 5.-7.roč. v prednese prózy:    Miroslav Karabinoš ...... 3.miesto

  Kategória 8.-9.roč. v prednese poézie:   Radka Miškovičová ...... 2.miesto

  Kategória 8.-9.roč. v prednese prózy:     Laura Maláková   ...... 2.miesto

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • MDD v školskom klube

  MDD v školskom klube

  Do galérie MDD v školskom klube boli pridané fotografie.

 • Okresné preteky tretiakov v plávaní

  Okresné preteky tretiakov v plávaní

   

  Každoročne tretiaci absolvujú Plavecký kurz a ani tento rok tomu nebolo inak. Najlepšia tretiačka našej školy v plávaní, Sofia Petrasová  z 3.A, dnes zabojovala o pohár na okresných pretekoch, kde získala krásne druhé miesto.

  Blahoželáme!

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste pre II. stupeň ZŠ

  Informácia o voľnom pracovnom mieste pre II. stupeň ZŠ

  Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

  V Kežmarku 14.06.2018

  Voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na dobu určitú.

  Voľné pracovné miesto: učiteľ SJL

   

  Názov zamestnávateľa               Základná škola Nižná brána Kežmarok

  Adresa                                         Nižná brána 8, 060 01, Kežmarok

  Kontak                                         0917 208 221 ,  052 / 4523028

                                                        riaditelnbkk@gmail.com

   

  Kategória zamestnanca            Učiteľ  SJL

  Podkategória zamestnanca      učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

  Kvalifikačné predpoklady         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

   

  Zoznam požadovaných dokladov

  Žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, výpis

  z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, dĺžka

  započítanej praxe, súhlas s použitím osobných údajov.

   

  Iné súvisiace požiadavky

  Prax - vítaná

  Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú

   

  Uzávierka prijímania prihlášok je 29.06.2018

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste pre I. stupeň ZŠ

  Informácia o voľnom pracovnom mieste pre I. stupeň ZŠ

  Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

  V  Kežmarku  14.06.2018

  Voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na dobu určitú.

  Voľné pracovné miesto:  Učiteľ  pre I. stupeň ZŠ

  Názov zamestnávateľa                      Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok

  Adresa                                                Nižná brána 8, 060 01, Kežmarok

  Kontakt                                               0917 208 221 ,  052 / 4523028

                                                              riaditelnbkk@gmail.com

  Kategória zamestnanca                    Učiteľ  pre I. stupeň ZŠ

  Podkategória zamestnanca              učiteľ pre primárne vzdelávanie

  Kvalifikačné predpoklady                  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

   

  Zoznam požadovaných dokladov

  Žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, výpis

  z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, dĺžka

  započítanej praxe, súhlas s použitím osobných údajov.

   

  Iné súvisiace   požiadavky

  Prax - vítaná

  Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú

   

  Uzávierka prijímania prihlášok je 29.06.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria