Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Dušan Tokarčík Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 14 30
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 4
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Mgr. Gabriela Demetrová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Mgr. Monika Simoníková Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav dets.psychológie a patopsychológie, Bratislava 30 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Jarmila Kopkášová Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12 60
Inovačné vzdelávanie, SOXTIMEX EDUCADION, s. r. o., Lubeník 15
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 15
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 18
Mgr. Lýdia Bednarčíková Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Anna Burkovičová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 3
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 12
Ing. Jana Ďateľová Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 60 60
PaedDr. Miriam Dernerová Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychol.-Bratislava 30 60
Rigorózna skúška 30
Mgr. Martina Frankovičová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Špecializačné vzdelávanie-Ústav informácii a prognóz školstva, Bratislava 30
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Henrieta Glodžáková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Jana Hajovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Mgr. Ivana Halčinová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Ing. Mariola Jankočková Rozširujúce štúdium-Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 60 60
Mgr. Monika Jankurová Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Zdenka Jankurová Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
RNDr. Lívia Joppová Kvalifikačné vzdelávanie-Univerzita M.Bela, Banská Bystrica 60 60
PaedDr. Jana Kriaková Špecializačné vzdelávanie, MPC Bratislava 30 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aneta Liptáková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 6
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 24
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Eva Lizáková Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8 60
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Mgr. Hildegarda Makarová Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8 30
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Mgr. Miroslava Müncnerová Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Radovan Novák Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Mgr. Mária Sedláková Aktualizačné vzdelávanie ZŠs MŠ krála Svätopluka, Šintava 15 60
Aktualizačné vzdelávania ZŠ Mojmírovce 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Mgr. Soňa Slavkovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Ing. Marta Strečanská Základná štátna jazyk.skúška z NJ, Štátna jazyk.škola v Poprade 60 60
Mgr. Miroslava Suchánková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25
Mgr. Jana Szentiványiová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 30
Mgr. Mária Šatalová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Mgr. Janka Šišková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Tomáš Valluš Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6 30
Aktualizačné vzdelávanie, NSS Žilina 8
Inovačné vzdelávanie, MANI KONZULT Revúca 15
Škola plus,s. r. o. Prešov 1
Mgr. Slávka Varšová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Martina Vitková Aktualizačné vzdelávanie, Pro Solutions, s. r. o., Bratislava 10 30
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 15
Inovačné vzdelávanie, SOXTIMEX EDUCADION, s. r. o., Lubeník 5
Ing. Iveta Zastková Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria