Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Dušan Tokarčík Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 14
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 4
Mgr. Gabriela Demetrová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Mgr. Hildegarda Makarová Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8 30
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Jarmila Kopkášová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 17
Mgr. Lýdia Bednarčíková Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Anna Burkovičová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 12 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 3
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 11
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Ing. Jana Ďateľová Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 60 60
PaedDr. Miriam Dernerová Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychol.-Bratislava 30 60
Rigorózna skúška 30
Mgr. Martina Frankovičová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Špecializačné vzdelávanie-Ústav informácii a prognóz školstva, Bratislava 30
Mgr. Henrieta Glodžáková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Jana Hajovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Mgr. Ivana Halčinová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Ing. Mariola Jankočková Rozširujúce štúdium-Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 60 60
Mgr. Monika Jankurová Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11
Zdenka Jankurová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7 60
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
RNDr. Lívia Joppová Kvalifikačné vzdelávanie-Univerzita M.Bela, Banská Bystrica 60 60
PaedDr. Jana Kriaková Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Špecializačné vzdelávanie, MPC Bratislava 30
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aneta Liptáková Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 24 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 6
Eva Lizáková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Mgr. Dávid Mikša Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 6 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Mgr. Miroslava Müncnerová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 10
Mgr. Radovan Novák Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Mgr. Mária Sedláková Aktualizačné vzdelávania ZŠ Mojmírovce 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Aktualizačné vzdelávanie ZŠs MŠ krála Svätopluka, Šintava 15
Mgr. Monika Simoníková Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav dets.psychológie a patopsychológie, Bratislava 30
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Soňa Slavkovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Ing. Marta Strečanská Základná štátna jazyk.skúška z NJ, Štátna jazyk.škola v Poprade 60 60
Mgr. Miroslava Suchánková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25
Mgr. Jana Szentiványiová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 30
Mgr. Mária Šatalová Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Mgr. Janka Šišková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Martina Taligová Kontinuálne-Ústav inf.a prognóz školstva, Bratislava 30 30
Mgr. Slávka Varšová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25
Ing. Iveta Zastková Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria