Navigácia

 • Vianočná akdémia v našej materskej škôlke

  Vianočná akdémia v našej materskej škôlke

  Do galérie Vianočná akdémia v našej materskej škôlke boli pridané fotografie.

 • Naši najmenší uzamykali les

  Naši najmenší uzamykali les

  Do galérie Naši najmenší uzamykali les boli pridané fotografie.

 • Ako sa piekli medovníky v našej materskej škôlke

  Ako sa piekli medovníky v našej materskej škôlke

  Do galérie Ako sa piekli medovníky v našej materskej škôlke boli pridané fotografie.

 • Najkrajšia nástenka

  Najkrajšia nástenka

  Žiaci 2. C sa zapojili do súťaže pod názvom "Najkrajšia nástenka", ktorú organizovala firma Talent Agent. Obsadili sme  krásne 2. miesto. Výhercom súťaže blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
 • Vianočný koncert

  Vianočný koncert

   

  Stredu 19. decembra sa uskutočnil pre I. aj II. stupeň našej školy hudobno-vzdelávací zábavný program „VESELÉ VIANOCE“, ktorý priblížil žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku a prispel k neopakovateľnej predvianočnej nálade. Zábavnou formou boli prezentované tradície, história Vianoc, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta s dôrazom na rodinné a medziľudské vzťahy. Súčasťou programu boli vianočne pesničky, ktoré si mohli žiaci spoločne s hudobníkmi zaspievať a krátky test so sladkou odmenou pre odpovedajúcich.

 • Odmeňovanie za jesenný zber papiera

  Odmeňovanie za jesenný zber papiera

  Tri najúspešnejšie triedy jesenného zberu papiera boli dnes (18. decembra 2018) odmenené – pán riaditeľ im s radosťou odovzdal sladké prekvapenie v podobe tort. Najväčšiu tortu si vyslúžila trieda 4. A, druhé miesto obsadili „nováčikovia“ z 1.A a tretiu výbornú tortu si vychutnali „zberači“ z 2. A triedy.

  ĎAKUJEME!  

 • Školské kolo Pytagoriády

 • Školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO

  Skolske_kolo_SM_2018-19.docx​​​​​​​

 • Geografická olympiáda 2018/2019

  Geografická olympiáda 2018/2019

   

  Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo 47. ročníka Geografickej olympiády.  Súťažilo 42 žiakov v troch kategóriách.  Kategória G – 5. ročník bola zastúpená 31 žiakmi,  v kategórií  F – 6.-7. ročník  súťažilo 9 žiakov a v kategórií E – 8. a 9. ročník 2 žiaci. Celkovo zo 42 žiakov bolo 27 úspešných.

   

  Umiestnenie úspešných riešiteľov na prvých troch miestach:

   

  Kategória G

   

  1. miesto      Dominik Fiamčík z 5.C

   

  2. miesto     Martin Pacanovský z 5.C

   

  3. miesto     Noemi  Glodžáková z 5.A

   

  Kategória F

   

  1. miesto     Ján Jurdík zo 6:A

   

  2. miesto    Daniel Kovalčík zo 6.A

   

  3. miesto    Vladimír Andráš zo 7.A

   

  Kategória E

   

  1. miesto    Juraj Olekšák z 8.A

   

  2. miesto    Martin Varšo z 8.A

   

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

    

 • Anjel Vianoc 2018

  Anjel Vianoc 2018

  Tatranská galéria Poprad každoročne v predvianočnom období vyhlasuje súťaž  ANJEL VIANOC.

  Naši žiaci sa opäť zapojili a namaľovali krásne diela, ktoré ocenila aj odborná porota.

  Žiaci 2. stupňa – Natália Ripková, Richard Cirák, Beáta Heldáková, Silvia Dědečková, získali krásne 3. miesto.

  Žiačky 1. stupňa – Lívia Szentiványiová, Naďa Méreyová, získali čestné uznanie.

  Blahoželáme!

 • Zaži energiu

  Zaži energiu

  Do galérie Zaži energiu boli pridané fotografie.

 • Zaži energiu

  Zaži energiu

  to

  Piatok 30.11.2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie pod názvom „Zaži energiu“, ktoré pre nás pripravila Vychodoslovenska energetika Holding a.s.Táto akcia  sa zrealizovala na našej škole, ako odmena za účasť pani učiteľky Mgr. Janky Šiškovej v súťaži o Naj učiteľa. Podujatie bolo určené žiakom 7. až 9. ročníka, kde im na 5 stanovištiach hravou formou bol predstavený svet fyziky (napr. Kúzelný fyzik, stavanie stavebnice Boffin) a tiež možnosti štúdia techniky na SŠ, a možnosti uplatnenia v praxi.

 • Oznámenie rodičom!

  Oznámenie rodičom!

  Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Nižná brána 8 oznamuje rodičom, že dňa  5. decembra 2018 sa ukutočnia o 15.30 hodine triedne schôdze ZR. Mimoriadná schôdza pre rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutoční o 16.00 hodine v klubovni školy s výchovnou poradkyňou so zameraním na profesionálnu orientáciu žiakov.

 • Aj naši škôlkari korčuľujú

  Aj naši škôlkari korčuľujú

  Do galérie Aj naši škôlkári korčuľujú boli pridané fotografie.

 • Oslava Dňa MŠ

  Oslava Dňa MŠ

  Do galérie Oslava Dňa MŠ boli pridané fotografie.

 • Deň jabĺka u našich najmenších

  Deň jabĺka u našich najmenších

  Do galérie Deň jabĺka u našich najmenších boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do Technického múzea v Košiciach

  Exkurzia do Technického múzea v Košiciach

  Do galérie Exkurzia do Technického múzea v Košiciach boli pridané fotografie.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 20.10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov. Všetci absolvovali písomnú aj ústnu časť súťaže, kde preukázali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny. Na prvých troch miestach sa zúčastnili títo žiaci:

    

   

  Kategória 1A:

   

  1. miesto - Tobiáš Mačák - 7.A

  2. miesto - Boris Šiška - 7.A

  3. miesto - Daniel Celba - 6.A

   

   Kategória 1B:

   

  1. miesto - Alex Jankočka - 9.B

  2. miesto - Alica Matichová - 9.A

  3. miesto - Martin Varšo - 8. A
                    Petronela Ungradyová - 9.A

   

   Víťazom v oboch kategóriách blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole olympiády.

  J.Sz.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria