Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Dušan Tokarčík To Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Futbal U17
Foto Mgr. Gabriela Demetrová Dem Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: HravMat
g.demetrova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Simoníková Si Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Tvoriví tretiaci
 
 
Jarmila Kopkášová Kop Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
kopkasovaseverna@centrum.sk
 
 
Marcela Becková Bec Rozvrh
Asistentka
Foto Mgr. Lýdia Bednarčíková Bel Rozvrh
Triedna učiteľka: Prípravka
Vedie krúžok: Tvoriví prípravkári
 
 
Anna Burkovičová Bur učiteľka MŠ
Foto Ing. Jana Ďateľová Ďa Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
PaedDr. Miriam Dernerová De Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Šikovní prváci
 
 
Mgr. Alena Dravecká Dr Špeciálny pedagóg
Foto Mgr. Martina Frankovičová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Šikovní tretiaci
tinaamajo@centrum.sk
Foto Mgr. Henrieta Glodžáková Gh Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Zábavné poznávanie
 
 
Mgr. Jana Hajovská Hj Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
Mgr. Ivana Halčinová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Foto Ing. Mariola Jankočková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Monika Jankurová Jk Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Hravá matematika
Vedie krúžok: Matematické repeté
 
 
Zdenka Jankurová Jan učiteľka MŠ
Foto RNDr. Lívia Joppová Jp Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jaromír Kovalčík Kov Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbal U15
 
 
Alena Krempaská Kre Rozvrh
Asistentka
 
 
PaedDr. Jana Kriaková Kk Rozvrh
Učiteľka
janakriakova@gmail.com
Foto Mgr. Júlia Kriššáková Ki Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Hravá slovenčina 1
Vedie krúžok: Hravá slovenčina 2
 
 
Mgr. Lucia Kruľová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Z každého rožka troška
lucka.vrabelova@gmail.com
 
 
Petra Leštinská Le Asistentka
 
 
Aneta Liptáková Lip učiteľka MŠ
 
 
Eva Lizáková Liz učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Ľudmila Lukešová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Madejová Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Tvoriví prváci
Foto Mgr. Hildegarda Makarová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Hravomat
makarovahilda@gmail.com
Foto Mgr. Miroslava Müncnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Šikovní štvrtáci
 
 
Mgr. Radovan Novák No Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Florbal
novak.cvckk@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Ploščicová Pl Rozvrh
Učiteľka
petra.ploscicova@gmail.com
 
 
Ing. Dagmar Polakovičová Po Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Putovná Put Vychovávateľka
 
 
Pavla Regitková Re Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Sedláková Se Učiteľka
Foto Ing. Monika Schulteová Sch Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Slavkovská Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
Foto Ing. Marta Strečanská Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Triedna učiteľka: 7BVa
 
 
Mgr. Jana Strišovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miroslava Suchánková Su Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Tretiacke všeličo
Foto Mgr. Jana Szentiványiová Sz Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Mária Šatalová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Nebojme sa monitoru
satalocka@gmail.com
 
 
Mgr. Alica Ševčíková Še Učiteľka
Foto Mgr. Matúš Šimonov Šim Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
 
 
Mgr. Monika Šimonová Šm Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Malý výtvarník
 
 
Mgr. Janka Šišková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Mladý výskumník
 
 
Mgr. Tomáš Valluš Va Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Slávka Varšová Va Sociálny pedagóg
 
 
Martina Vitková Vi učiteľka MŠ
Foto Mgr. Mária Weissová Ws Rozvrh
Učiteľka
Foto Ing. Iveta Zastková Za Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria