Navigácia

Vážení rodičia deviatakov ! Harmonogram prijímacieho konania 2019/2020 Činnosť výchovného poradcu Aktuality Dni otvorených dverí Testovanie 9 Kontakt Testovanie 5

Výchovný poradca

Vážení rodičia deviatakov !

Tento rok čaká vaše deti, spolu s vami, vážny krok a to rozhodnúť o profesijnej orientácii vašich detí. Všetci ste si už určite položili aspoň raz otázku „Kam po skončení ZŠ?“

Úlohou výchovného poradcu je  pomôcť vám orientovať sa v ponuke stredných škôl, informovať vás o profilácii jednotlivých učebných odborov a takisto zabezpečiť administratívnu stránku podávania prihlášok na SŠ. Informovať sa o možnostiach štúdia môžete jednak osobne, priamo u výchovného poradcu počas konzultačných hodín, prípadne po dohode aj mimo nich, alebo priamo na internetovej stránke školského výpočtového strediska  http://www.svs.edu.sk/ .To jednak spracováva všetky údaje prichádzajúce zo ZŠ a SŠ, a na ich základe  vypracúva rôzne štatistiky, ale je aj akýmsi komunikačným prostredníkom medzi MŠ, SŠ a ZŠ a zverejňuje aktuálne akreditované učebné odbory pre nadchádzajúci školský rok.

Škola má zvykom v decembri uskutočniť mimoriadne rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9.ročníkov, na ktorom rodičov informuje o termínoch a postupoch súvisiacich s podávaním prihlášok na SŠ.

Prajem vám, aby ste sa spolu s vašimi deťmi rozhodli tak, aby ste boli spokojní nielen vy, ale aj oni. Pri rozhodovaní zohľadnite viaceré aspekty, napr.uplatnenie budúcej profesie na pracovnom trhu, schopnosti a záujmy vašich detí.

Teším sa na našu vzájomnú spoluprácu.

Výchovný poradca: PaedDr. Jana Kriaková

Konzultačné hodiny: Streda od 8.00 - 9.30  hod. (iný termín konzultácie možno dohodnúť telefonicky alebo emailom).

Email: janakriakova@gmail.com

Tel.č.: 0907950720

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria