Navigácia

Zoznam tried

Názov
PA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Bednarčíková
Slimáčiky
Sovičky
Včielky
Zápis MŠ
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Šišková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Müncnerová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hildegarda Makarová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miriam Dernerová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Madejová
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Kruľová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Glodžáková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hajovská
Foto
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Frankovičová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Simoníková
Foto
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Suchánková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Slavkovská
Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaromír Kovalčík
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Šimonov
Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radovan Novák
Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Katucká
Foto Foto
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Ďateľová
Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Szentiványiová
Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Zastková
Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mariola Jankočková
Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Schulteová
Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Kriššáková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Jankurová
Foto

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria