Navigácia

 • Projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame"

  Projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame"

  Vážení rodičia, kolegovia a priatelia našej školy,

  opäť sme sa zapojili do projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame.“ Vďaka podpore od spoločnosti TESCO, môžeme zrealizovať 3. ročník „Prímestského tábora  pre deti so špeciálnymi potrebami a  ich rodičov“.

  Ako môžete pomôcť Vy?

  Za každý nákup v obchodnom reťazci Tesco získate v období

  od 20. januára do  16. februára 2020 žetón. 

  Stačí tento žetón vhodiť do nádoby pre našu školu. Automaticky tým podporíte našu školu.


  Pozor!!!  Hlasovať môžete len v predajni Tesco Kežmarok!


  V prípade, že nakupujete v inej predajni Tesco, môžete svoj žetón priniesť do školy. Radi ho vhodíme za Vás. 


  Ďakujeme za každý žetón!

  Vaše deti 

  Hlasuj za:           logo školy                                                                                                         

 • Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov

  Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov

  V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach

   

  V  Kežmarku  10.1.2020

  Voľné pracovné miesto od 01.02.2020.

  Voľné pracovné miesto:  Pedagogický asistent

   

  Názov zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok

  Adresa: Nižná brána 8, 060 01, Kežmarok

  Kontakt:  0917 208 221 ,  052 / 4523028 riaditelnbkk@gmail.com

  Kategória zamestnanca: Pedagogický asistent

  Kvalifikačné predpoklady

  Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie

  1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo

  2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

  3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko - pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

  4. Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa s pedagogickou spôsobilosťou.

  Zoznam požadovaných dokladov

  Žiadosť, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, dĺžka započítanej praxe, súhlas s použitím osobných údajov.

  Platové podmienky

  Príloha č. 4 zákona č. 224/2019 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Iné súvisiace požiadavky

  Prax - vítaná

  Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú

  od 01.02.2020 – 31.08.2020, pracovný úväzok 100%

  Uzávierka prijímania prihlášok je 20.1.2020 do 12 00 hod.

  Na vedomie

  Mesto Kežmarok, Oddelenie školstva

  Okresný úrad Prešov, Odbor školstva

   

 • Naša pomoc malým operencom

  Naša pomoc malým operencom

  Pomoc vtáčikom v ŠKD 

 • Zimné šantenie

  Zimné šantenie

  Zimné šantenie v ŠKD so spoznávaním vlastnosti snehu a ľadu.

 • Novoročná sánkovačka 2020

  Novoročná sánkovačka 2020

  Novoročná sankovačka v ŠKD.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Hlasovanie o najlepší návrh Vytvor KK

  Hlasovanie o najlepší návrh Vytvor KK

  V čase prázdnin - 3. 1. 2020 sa uskutočnila v priestoroch našej školy počítačová súťaž Vytvor KK v hre Minecraft. Súťaž bola určená pre deti vo veku 8 – 15 rokov. Spoluorganizátorom súťaže bolo CVČ v Kežmarku. O súťaž bol zo strany žiakov veľký záujem.

  Dnes - 7. 1. 2020 sa spúšťa hlasovanie o najkrajší návrh obytnej zóny súťaže Vytvor KK.

  Tí najlepší budú ocenení 21. 1. 2020 o 16:00 hodine v priestoroch kina Iskra. Vyhodnotenie bude spojené s prezentáciou jednotlivých návrhov. 

  Hlasovať môžete na tejto web stránke: https://www.kezmarok.sk/vytvorkk.html

   

 • Súťaž " Vytvor KK "

  Súťaž " Vytvor KK "

  Vytvor KK je počítačová súťaž v hre Minecraft určená pre deti vo veku 8 - 15 rokov. Bude sa konať v čase prázdnin 3. 1. 2020 v priestoroch ZŠ s MŠ Nižná brána a súťaž spoluorganizujeme s CVČ Kežmarok. 

  Čo bude úlohou súťažného tímu?

  Vytvorenie KREATÍVNEHO návrhu pre pripravovanú obytnú zónu v Kežmarku v Minecrafte. Už možno vieš, že nad železničnou stanicou v Kežmarku má vzniknúť nová obytná zóna. Zapoj sa do diania v meste aj Ty. Spolu so svojimi kámošmi navrhni, ako by mohla táto oblasť – čiže budúce sídlisko - vyzerať. Spracuj svoje predstavy v počítačovej hre Minecraft, ktorá ponúka možnosť stavania "mestečiek". Možno práve Tvoj návrh ľudia ohodnotia ako najlepší a možno sa ním mesto Kežmarok nechá inšpirovať pri spracovaní architektonickej štúdie zóny. 

  Kde?  ZŠ S MŠ NIŽNÁ BRÁNA, Nižná brána 8, Kežmarok

  Kedy?  3. 1. 2020 (piatok)

  Kedy to začína? Začiatok súťaže je o 10.00 hodine. Koniec bude približne o 13.30 hod. Ku registrácii musí každý súťažiaci (nie iba kapitán tímu, ale každý člen tímu) doniesť SÚHLAS RODIČOV s účasťou dieťaťa na súťaži a SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. Vyplnené a rodičom podpísané tlačivo dones v deň súťaže (3.1.2020) do školy na ul. Nižná brána, kde sa súťaž bude odohrávať.

  K registrácii si nezabudni priniesť aj Tvoj PREUKAZ POISTENCA (zdravotnú kartičku).

  Musím si doniesť svoj počítač alebo notebook? NIE, NEMUSÍŠ. Hrať budeš na počítačoch, ktoré SÚ V ŠKOLE.

  V piatok 03.01.2020 nezabudni doniesť (všetci súťažiaci v tíme):

  1. Rodičmi podpísaný SÚHLAS RODIČA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV,

  2. Tvoj PREUKAZ POISTENCA.

  Ako sa môžem prihlásiť? Potrebuješ štvor- alebo päťčlenný tím. Svoj tím prihlás cez tento formulár: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs5-NpzXFI0DEqQZ5Egm0I-6Sq2a1dPQIvMddHqMYjRhKuMQ/viewform

  Do kedy sa môžem na súťaž prihlásiť? Prihlasovanie je možné do 01.01.2020 do 12.00 hodiny.

  Registrácia súťažiacich je možná 03.01.2020 v mieste konania súťaže (ZŠ s MŠ Nižná brána) od 09.00 do 09.40 hod..

  Počas súťaže bude prestávka na oddych, zabezpečíme pre vás OBČERSTVENIE A POHOSTENIE.

  O čo hrám? VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO ZÍSKA KRÁSNE VECNÉ CENY OD SPOLOČNOSTI PRVA.SK A ĎALŠIE PREKVAPENIA.

  Vstupné? Súťaž je bez poplatku.

  PRAVIDLÁ HRY:

  1. Ide o skupinovú súťaž, v ktorej si kapitán zostaví svoj tím hráčov. Tímy budú 4 - až 5 - ČLENNÉ.

  2. Hrať sa bude na počítačoch základnej školy v hre Minecraft.

  3. Každý tím bude navzájom prepojený a bude mať svoj server, čiže svoj svet, v podobe planiny.

  4. Vo vymedzenom priestore (v obytnej zóne) musí kapitán spolu s hráčmi so svojho tímu postaviť aspoň 2 domy, 1 park, 1 ihrisko. Ostatné súčasti sídliska necháme na tímovom zvážení a predstavivosti. (Porozmýšľate, čo nové sídlisko by malo podľa vás mať. Možno v obytnej zóne chcete vlastné centrum voľného času.... je to len na Tebe a Tvojich kamarátoch v tíme. Rozdeľte si prácu tak, aby ste si navzájom nezavadzali.)

  5. Prihlásiť sa môžu deti VO VEKU OD 8 DO 15 ROKOV.

  6. Počet tímov je obmedzený na 5.

  7. Na prácu detí budú dohliadať

  8. REGISTRÁCIU vykoná KAPITÁN TÍMU pomocou formulára (prihlášky) uverejneného na stránke Centra voľného času Kežmarok, školy ZŠ s MŠ Nižná brána a mesta Kežmarok. Formulár (prihláška) sa nachádza aj tu: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs5-NpzXFI0DEqQZ5Egm0I-6Sq2a1dPQIvMddHqMYjRhKuMQ/viewform

  9. Od všetkých hráčov POŽADUJEME súhlas RODIČOV pre  SPRACOVANIE ÚDAJOV GDPR, ktorý nájdete na tomto odkaze: 

  https://www.kezmarok.sk/download_file_f.php?id=1254596

  10. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE bude až po dvoch týždňoch od konania súťaže. VÝSLEDKY PRÁC spracujeme do prezentácií, ktoré predstavíme na facebookovej stránke mesta Kežmarok 

  https://www.facebook.com/www.kezmarok.sk/. O tom, kto zvíťazí rozhodne široká verejnosť pridávaním „LIKE“ pri každom súťažnom návrhu. Súťažný návrh s najväčším počtom „LIKE“ vyhráva. O MIESTE A ČASE VYHODNOTENIA SÚŤAŽE  VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ. Našim zámerom je pripraviť výstavu všetkých prác v priestoroch kina.

  11. ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA 

  https://www.kezmarok.sk/vytvorkk.html

   

 • 35. výročie našej školy

  35. výročie našej školy

  Príprava na našu oslavu začala už v minulom školskom, kde sme si definovali, čomu a komu budeme toto naše výročie venovať. A v tomto duchu sme kreovali aj náš hlavný program na slávnostnej akadémii. Hovorí sa, že ľudia skôr narodení, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku a užívajú si dôchodok, sú v úzadí  a málokto si na nich z minulých zamestnávateľov spomenie. Preto naša myšlienka bola venovať tento náš míľnik nie budove a jej otvoreniu, ale ľuďom, ktorí boli nám, mladším učiteľom, gestormi poradcami a priateľmi. Ktorí nás priamo alebo nepriamo formovali a ukazovali nám cestu, ako sa stať lepšími a kvalitnejšími pedagógmi.

  V tomto, ale aj v rodinnom duchu sa v príjemnej atmosfére zrealizovala naša slávnostná akadémia, ktorá bola prierezom históriou našej školy od postavenia základného kameňa až po dnešnú dobu. Svoje postrehy a vnímanie vtedajšej doby nám vo video projekciách  prezentovali bývalí naši kolegovia pani Gusta Karasová, Elena Brndiarová a pán Milan Hudaček. Veľmi vzácne boli aj výpovede našich bývalých absolventov - lyžiarky a olympioničky Jany Gantnerovej, hokejového reprezentanta Denisa Godlu a šachovej veľmajsterky Zuzany Hagarovej. Európske  študentské  projekty a mobility do zahraničia  priblížila  hosťom Jana Szentiványiová. Akadémiu oživili žiaci školy skvelými číslami, kde sa striedali športové a tanečné čísla s hovoreným a recitovaným slovom. Veľký aplauz zožali piesne v podaní našich škôlkarov a žiakov z našej družobnej školy v Bochnii. Celý program uzatvorila hymna školy z dielne Vlada Krausza, ktorú spoločne zaspievali všetci účinkujúci. Oslava potom pokračovala na pôde školy, kde sme si uctili našich dôchodcov symbolickou ružou vďaky. Celý úspešný deň ukončila slávnostná recepcia. Touto cestou chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí sa svojou troškou podieľali na zdarnom priebehu tejto milej akcie. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom za materiálnu aj morálnu pomoc a SOŠ Garbiarska za prípravu chutných jedál. 

  PaedDr. Dušan Tokarčík    

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Už tradične posledný školský deň v kalendárnom roku sme ukončili vianočnou akadémiou. V  úvode boli ocenení žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolá súťaží a olympiád. V programe, ktorý nasledoval vystúpili žiaci s predstavením, ktoré bolo venované 35. výročiu našej školy. Program doplnilo vystúpenie tanečníkov z klubu Tempo a vianočné melódie, ktoré si zaspievali všetci spoločne. Prajeme všetkým žiakom, ich rodičom a aj zamestnancom školy krásne, pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky.

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  Školské kolo Geografickej olympiády

  V stredu 18. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 48. ročníka Geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách: G (5. ročník), E (6. a 7. ročník) a F (8. a 9. ročník). Súčasťou olympiády je vypacovanie testu z teorie a testu s praktickými úlohami. Celkovo sa zo všetkých ročníkov zúčastnilo olympiády 23 žiakov. 

   

   

  Úspešní riešitelia:

  Kategória G - 5. ročník      

  1. miesto: Šimon Choma, 5. A

  2. miesto: Lívia Szentiványiová, 5. A

  3. miesto: Ella Šterbáková, 5. A

  4. miesto: Viktória Kubalová, 5. A

  5. miesto: Oliver Heldák, 5. A

  6. miesto: Igor Penkert, 5. A

   

  Kategória F - 6. a 7. ročník     

  1. miesto: Ján Jurdik, 7. A

  2. miesto: Lukáš Bujňák, 6. A

  3. miesto: Noemi Glodžáková, 6. A

   

  Kategória E - 8. a 9. ročník

  1. miesto: Juraj Olekšák, 9. A

  2. miesto: Sebastián Poliačik, 8. A

  3. miesto: MartinVaršo, 9. A

  4. miesto: Filip Celba, 9. A

  5. miesto: Vladimír Andráš, 8. A

   

  Na okresné kolo, ktroré sa uskutoční v mesiaci február, postupujú prví traja úspešní riešitelia. Blahoželáme víťazom a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

  JK

   

 • Dôležitý oznam

  Z dôvodu odstávky vody na ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok, bude dnes, 18.12.2019 skrátené vyučovanie. Rozpis vyučovacích hodín a prestávok: 

  1. hod:   8:00 -  8:35        8:35 -  8:40

  2. hod:   8:40 -  9:15        9:15 -  9:20

  3. hod:   9:20 -  9:55        9:55 - 10:05

  4. hod: 10:05 - 10:40     10:40 - 10:45

  5. hod: 10:45 - 11:20      11:20 - 11:25

  6. hod: 11:25 -  12:00

   

 • Zdobenie vianočných stromčekov v meste

  Zdobenie vianočných stromčekov v meste

  V predvianočnom čase aj naši žiaci prispeli k vytvoreniu "vianočného lesa" pri radnici nášho mesta. Základné i materské školy mali k dispozícii živé stromčeky, ktoré ozdobovali svojimi výtvormi v podobe rôznych vianočných motívov. 

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne !

  Oznámenie o riaditeľskom voľne !

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok oznamuje, že z dôvodu Slávnostnej akadémie pri príležitosti 35. výročia otvorenia školy vyhlasuje dňa 13.12.2019 riaditeľské voľno.

  Poskytnutie riaditeľského voľna 

  Oznamujeme Vám, že som na deň 13.12.2019 podľa § 150 ods. 5  podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka v základných školách v znení neskorších predpisov poskytol žiakom základnej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

  Dňa 13.12.2019 nebude v prevádzke ŠJ.

  riad_volno.pdf​​​​​​​

 • Oznámenie !

  Oznámenie !

  Vedenie  školy Vás pozýva na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 35. výročia vzniku školy, ktorá sa uskutoční 13. decembra 2019 o 10.00 hodine v kine ISKRA Kežmarok.

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Z dôvodu koncoročnej uzávierky budeme odhlášky zo stravy prijímať do 13.12.2019 do 14:00 hod.

  Po uvedenom dátume sa zo starvy už nebude možné odhlásiť!!!

  Neodhlásené obedy možno odobrať do obedára. Za takýto obed bude stiahnutá z uhradenej zálohy 20,00 € čiastka 1,20€.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Nadácia SPP - veDeckáreň

  Nadácia SPP - veDeckáreň

  Týždeň vedy @ veDeckáreň @ ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok @ nadácia SPP @ KTV 🧪🔭🎈🌡

  https://youtu.be/755JFLlOm70

   

   

   

 • Mikulášska nádielka na našej škole

  Mikulášska nádielka na našej škole

  V stredu 6.12.2006 zavítala mikulášska nálada aj našu základnú školu. Už od rána panovala sviatočná nálada medzi žiakmi, ale aj učiteľmi. Tabule v triedach sa zaplnili tradične originálnymi i klasickým mikulášskymi rýmovačkami.  Sviatočná nálada pokračovala programom pre žiakov I. stupňa, ktorý pripravili žiaci 9.A triedy. Nálada bola výborná a deti  prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, básničky a aj malý kvíz o Mikulášovi, ktorý im na záver nadelil balíčky plné sladkostí. Pre druhý stupeň si  Mikuláš vyhradil triedne návštevy a postupne tak navštívil piaty až deviaty ročník. Deň s. Mikuláša priniesol  sviatočnú náladu, ktorá umocnila  obdobie adventu.

  JK

 • Anjel Vianoc

  Anjel Vianoc

  V mesiaci november organizuje Tatranská galéria v Poprade výtvarnú súťaž pod názvom Anjel Vianoc. Tohto roku do galérie priletelo 945 anjelov zo 142 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi nechýbala ani naša škola a v kategórii ZŠ II. stupeň sme získali krásne 2. miesto za „Kolekciu Anjelov“. Na tejto práci sa podieľali žiaci 6. ročníka Katarína Ďateľová, Ján Majerčík, Alexandra Bukovská, Viktória Rochová, Adam Olekšák, Erik Wisniovsky, Liana Mašlonková, Jakub Pirhala, Peter Irha a Samuel Műncner pod vedením pani učiteľky Soni Slavkovskej. Blahoželáme a prajeme ďalšie vynikajúce úspechy.

  Vernisáž výstavy Anjel Vianoc 2019 a vyhodnotenie súťaže najúspešnejších prác s odovzdávaním cien 6. decembra 2019 o 13.00 h. Výstava potrvá od 6. decembra 2019 do 1. marca 2020.

 • Čajové popoludnie v ŠKD

  Čajové popoludnie v ŠKD

  Ako sme si v ŠKD pripravili novembrové čajové popoludnie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria