Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Dušan Tokarčík Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 14
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 4
Mgr. Gabriela Demetrová Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Mgr. Monika Simoníková Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav dets.psychológie a patopsychológie, Bratislava 30
Jarmila Kopkášová Inovačné vzdelávanie, SOXTIMEX EDUCADION, s. r. o., Lubeník 15 60
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 18
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 15
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Mgr. Lýdia Bednarčíková Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Anna Burkovičová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 3
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Ing. Jana Ďateľová Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 60 60
PaedDr. Miriam Dernerová Rigorózna skúška 30 60
Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychol.-Bratislava 30
Mgr. Martina Frankovičová Špecializačné vzdelávanie-Ústav informácii a prognóz školstva, Bratislava 30 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Henrieta Glodžáková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Jana Hajovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 15
Mgr. Ivana Halčinová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Ing. Mariola Jankočková Rozširujúce štúdium-Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 60 60
Mgr. Monika Jankurová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Zdenka Jankurová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávanie Inšpirácia Stará Kremnička 6
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 24
RNDr. Lívia Joppová Kvalifikačné vzdelávanie-Univerzita M.Bela, Banská Bystrica 60 60
Mgr. Mária Katucká Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
PaedDr. Jana Kriaková Špecializačné vzdelávanie, MPC Bratislava 30 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aneta Liptáková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie, SOFTIMEX MULTIMÉDIÁ s. r. o. , Lubeník 6
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 24
Eva Lizáková Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12 60
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Mgr. Hildegarda Makarová Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8 30
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Mgr. Miroslava Müncnerová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Radovan Novák Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Mária Sedláková Aktualizačné vzdelávanie ZŠs MŠ krála Svätopluka, Šintava 15 60
Aktualizačné vzdelávania ZŠ Mojmírovce 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Mgr. Soňa Slavkovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Mgr. Miroslava Suchánková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25
Mgr. Jana Szentiványiová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 30
Mgr. Janka Šišková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Tomáš Valluš Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6 30
Aktualizačné vzdelávanie, NSS Žilina 8
Inovačné vzdelávanie, MANI KONZULT Revúca 15
Škola plus,s. r. o. Prešov 1
Ing. Iveta Zastková Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10


© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria