Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Dušan Tokarčík Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 14 30
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 4
Mgr. Gabriela Demetrová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Mgr. Hildegarda Makarová Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10 30
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Jarmila Kopkášová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 17
Mgr. Lýdia Bednarčíková Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Anna Burkovičová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 3
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 11
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
PaedDr. Miriam Dernerová Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychol.-Bratislava 30 60
Rigorózna skúška 30
Mgr. Martina Frankovičová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Špecializačné vzdelávanie-Ústav informácii a prognóz školstva, Bratislava 30
Mgr. Henrieta Glodžáková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Jana Hajovská Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 10
Mgr. Ivana Halčinová Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Ing. Mariola Jankočková Rozširujúce štúdium-Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 60 60
Mgr. Monika Jankurová Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11 60
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Zdenka Jankurová Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8 60
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 9
RNDr. Lívia Joppová Kvalifikačné vzdelávanie-Univerzita M.Bela, Banská Bystrica 60 60
PaedDr. Jana Kriaková Špecializačné vzdelávanie, MPC Bratislava 30 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aneta Liptáková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 6 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Eva Lizáková Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 60
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 12
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 10
Aktualiziačné - OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 7
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 10
Mgr. Dávid Mikša Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 6
Mgr. Miroslava Müncnerová Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 30
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Mgr. Radovan Novák Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12 60
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Mgr. Mária Sedláková Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15 60
Aktualizačné vzdelávania ZŠ Mojmírovce 15
Aktualizačné vzdelávanie ZŠs MŠ krála Svätopluka, Šintava 15
Aktualizačné vzdelávanie-Občianské združenie ŠINTAVA.EDU 15
Mgr. Monika Simoníková Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15 60
Aktualizačné vzdelávanie-MANI Konzult s.r.o., Revúca 15
Kontinuálne vzdelávanie-Výskumný ústav dets.psychológie a patopsychológie, Bratislava 30
Mgr. Soňa Slavkovská Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 15 30
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva, Huncovce 3
Ing. Marta Strečanská Základná štátna jazyk.skúška z NJ, Štátna jazyk.škola v Poprade 60 60
Mgr. Miroslava Suchánková Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25 30
Aktualizačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5
Mgr. Jana Szentiványiová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Jazyková škola Poprad, štátna jazyk.skúška z AJ 30
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Mgr. Mária Šatalová Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Súkromné centrum špec.-pdg.poradenstva, Huncovce 12
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie-ASC, Bratislava 8
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Mgr. Janka Šišková Kvalifikačné vzdelávanie-Št.pdg.ústav Bratislava 60 60
Mgr. Slávka Varšová Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 5 30
Inovačné vzdelávanie-MPC, Bratislava 25
Ing. Iveta Zastková Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10 60
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávania Akadémia vzdelávania Poprad 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 11
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 10
Aktualizačné vzdelávanie Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 9


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
    Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
  • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
    školská jedáleň: 052/452 3684
    odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria