Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

 

     V zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon VO“ zriaďuje Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok na webovej stránke školy svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom budeme uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikácia školy:

 • Základná škola , Nižná brána 8, Kežmarok
 • Nižná brána 8
 • 060 01 Kežmarok

 

tel.: +421 52 452 3028

e-mail: riaditelnbkk@gmail.com

web: www.zsnizbkk.edupage.org

IČO: 37874268

DIČ: 2021639752

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria