Navigácia

Zápis Tlačivá do prípravného, 1. ročníka a ŠKD Pre rodičov Čo by mal vedieť budúci prvák Má vaše dieťa osvojené? Školský klub detí

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 01. a 02. apríla 2019.

Zápis do prípravného ročníka pre deti s NKS na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v rovnakom termíne.

Zápis bude prebiehať od 8:00 do 16:00 hod.

Na zápis si prineste:

 • rodný list dieťaťa (aj jeho fotokópiu),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vstup do školy od pediatra,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

Protokol o zápise, žiadosť o odklad školskej dochádzky a zoznam pomôcok do prvého (prípravného) ročníka si môžete vytlačiť na našej webovej stránke a priniesť so sebou. 

Na zápis môžu prísť aj rodičia s deťmi mimo trvalého bydliska nášho obvodu, resp. okolitých obcí.                             

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria