Navigácia

 • Svetový deň behu v ŠKD

  Svetový deň behu v ŠKD

  Dňa 6.11. 2019 sa uskutočnili v ŠKD pri príležitosti  Svetového dňa behu  súťažno-pohybové hry so zameraním na beh.

 • Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

  Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

  28. 11. 2019 sa u nás konalo školské kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko. V troch kategóriách sa recitátorom darilo takto: 

   

   

   

   

   

  žiaci 2. - 3. ročníka 

  1. miesto: René Kadaši, 3. A

  2. miesto: Tobiáš Šimonov, 3. A

  3. miesto: Alexandra Brijová, 2. A

  žiaci 4. - 5. ročníka

  1. miesto: Klára Kadašiová, 5. A

  2. miesto: Sofia Tomalová, 4. A

  3. miesto: Naďa Méreyová, 5. A

  žiaci 6. - 7. ročníka

  1. miesto: Noemi Glodžáková, 6. A

  2. miesto: Jakub Uriga, 7. A

  3. miesto: Alexandra Bukovská, 6. B

  Všetkým súťažiacim i ich pedagógom či rodičom srdečne ďakujeme za prípravu, najúspešnejším blahoželáme a postupujúcim držíme palce na okresnom kole!

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  12. novembra sa mohli žiaci aj v tomto školskom roku zapojiť do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 10 žiakov v kategórii 1A (5.- 7. ročník) a 10 žiakov v kategórii 1B (8. a 9. ročník). Náročnú písomnú i ústnu časť zvládli výborne. Úspešným riešiteľom olympiády bolo až 14 žiakov. Rozdiely na popredných miestach boli minimálne. Na stupni víťazov sa umiestnili títo žiaci:

   

  Kategória 1A:

  1. miesto - Jurdik Ján - VII.A - 57,99 bodov

  2. miesto - Horoba Timothy - VII.A - 53,66 bodov

  3. miesto - Heldák Oliver - V.A - 50,32 bodov

  Kategória 1B:

  1. miesto - Mačák Tobiáš - VIII.A, 59,83 bodov

  2. miesto - Semaňáková Viktória - IX.A, 56,99 bodov

  3. miesto - Celba Filip - IX.A, 56,83 bodov

  V kategórii 1B musím spomenúť aj súťažiacich na ďalších dvoch miestach, pretože ich od stupňa víťazov delili len stotiny bodov (čo je menej ako jedno slovíčko v gramatickom teste).

  4. miesto - Martin Varšo – IX.A,  56,50 bodov

  5. miesto - Anna Schwartzová – IX.A, 56,15 bodov

  Ďakujem súťažiacim za účasť a vyučujúcim anglického jazyka za prípravu žiakov a pomoc pri realizácii súťaže.

  J. Szentiványiová

   

 • Oznámenie!

  Oznámenie!

  List pani ministerky Martiny Lubyovej adresovaný pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.

  DOC003.pdf​​​​​​​

 • Prírodovedná exkurzia

  Prírodovedná exkurzia

  Slovenské opálové bane

  V rámci prírodovednej exkurzie  žiaci 9. a 8. ročníka navštívili Dubnické opálové bane,  medzinárodne významnú lokalitu a chránený areál v katastrálnom území obce Červenica v okrese Prešov. Predmetom ich záujmu bolo oboznámiť sa s históriou ťažby opálu na Slovensku a prezrieť si zároveň baňu ako významné zimovisko netopierov.

 • veDeckáreň a Týždeň vedy na Slovensku

  veDeckáreň a Týždeň vedy na Slovensku

  Tradične sa na Slovensku každoročne koná akcia Týždeň vedy, kedy sa organizuje množstvo zaujímavých vedeckých akcií. Veľa podujatí, ktorých by sme sa pravdaže tiež radi zúčastnili, je v Bratislave alebo v Košiciach, preto sme to tento rok zobrali do vlastných rúk a zorganizovali si vlastnú veľkú akciu pre žiakov celej školy. Jednu z telocviční sme v okamihu premenili na veľký labák a žiaci 5. A sa zmenili na vedcov. Neúnavne vysvetľovali rad zaujímavých pokusov z fyziky, biológie či chémie. Takmer 500 žiakov školy sa zúčastnilo tejto netradičnej akcie a mali tak možnosť vyskúšať si difúziu, periskop, kaleidoskop, optické klamy, statickú elektrinu, gravitáciu, magnetizmus, lissajousove obrazce, zmysly... Experimenty zaujali malých prváčikov aj veľkých deviatakov. Mladší si pokusy užili hlavne zážitkovo, tí väčší, vedecky skúsenejší, si doplnili aj teóriu. Materiál na experimentovanie sme zakúpili vďaka podpore Nadácie SPP.

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  V mesiaci október sa uskutočnil už tradične na našej škole  jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili triedy prvého i druhého stupňa a spoločnými silami nazberali za týždeň neuveriteľných 7 381 kg papiera, čím sa nám podarilo zachrániť približne  60 stromov.

  Vyhodnotenie najúspešnejších tried:

  1. miesto        1. B      1 311 kg

  2. miesto        5. A      746 kg

  3. miesto        1. A      714 kg

  4. miesto        3. A      645 kg

  5. miesto        3. B      474 kg

  Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:

  1. miesto      Martin Griglák        1. B                1311,3 kg

  2. miesto        Samuel Ryša          1. A                212, 7 kg

  3. miesto        Ján Ryša                5. B                212,0  kg

  4. miesto        Lívia Magerová       6. C                198,5 kg

  5. miesto        Lenka Heringová    5. A                 196 kg

  6. miesto        Ján Jurdík               7. A                189, 7 kg

  7. miesto        Marek Derner         3. B                 184,5 kg

  8. miesto        Diana Mačoková    2. C                 157 kg

  9. miesto        Liliana Pješčáková 6. A                 150 kg

  10. miesto      Matejovský Alex     4. A                 143,9 kg

  11.miesto       Olekšák  Tomáš      4. A                140,7 kg  

  12. miesto     Leo Vengrin             1. C                124,2 kg

  13. miesto     Juraj Bartko             2. A                 102,5 kg

   

  Ďakujeme všetkým triedam i jednotlivcom za vyzberaný papier v mene našich lesov.

                                                                                                                                   JK

 • Oznam ŠJ

  Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠsMŠ Nižná brána, že aktuálne poplatky na škol. rok 2019/2020 sú nasledovné:

  1 st.: 20x0,01+1,50=1,70€

  2 st.: 20x0,10+1,50= 3,50€

  MŠ predškoláci: 20x0,34+1,50=8,30€

  MŠ: 20x1,54+1,50=32,30€

  Zamestnanci: 20x1,21+1,50=25,70€

   

  Úhrada mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na č.ú SK2711110000006619099013, do správy uviesť meno, priezvisko, triedu dieťaťa.

  Zároveň žiadame rodičov aby uhradili stravu aj za predošlé mesiace do konca novembra 2019, ak tak ešte neurobili. Informácie o nedoplatkoch si môžete zistiť na t.č. 0524523684 al. emailom odhlasovaniezobeda@gmail.com

  Stravníci ktorí nebudú mať uhradené všetky nedoplatky do konca novembra 2019 + uhradený mesiac december 2019, tak ako to požadujeme, budú zo stravy odhlásení až do uhradenia poplatku.

   

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 13. 11. 2019 prebehlo v našej škole školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov si otestovali svoje vedomosti. V prvej časti vypracovali test, v druhej časti čakala žiakov transformácia textu a v tretej časti si pripravovali ústny prejav. 

  Zvíťazili  tí najlepší a najtvorivejší. Výsledky sú nasledovné:

  1. miesto: Filip Celba

  2. miesto: Zoja Hermelová

  3. miesto: Martin Varšo, Sebastián Poliačik

  4. miesto: Lenka Ilášová

  Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a víťazovi želáme veľa úspechov na okresnom kole.

 • Deň spolu v tvojej škole

  Deň spolu v tvojej škole

  Pondelok 11. novembra sa uskutočnil  výchovný program pre žiakov 1. aj 2. stupňa pod názvom Deň spolu v tvojej škole. Súčasťou programu boli spevácke vystúpenie Lukáša Lacka, ktorý je známy pod umeleckým menom Suvereno a skupiny HANDS UP CREW, ktorá je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Skupinu tvoria traja členovia Martin Leco, Peter Herstek a Marko Popovski. Predstavenie prinieslo show plnú skvelých trikov a zábavy, do ktorej boli vtipným spôsobom zapojení aj žiaci našej školy. Nezabudnuteľný program,  množstvo zábavy, dobrej nálady ale i poučenia spestril našim žiakom pondelkové dopoludnie.

  JK

 • Jesenné šantenie v ŠKD

  Jesenné šantenie v ŠKD

  Do galérie Jesenné šantenie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme prejavmi vďaky našim seniorom dali najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ani žiaci našej školy nezabudli na našich seniorov. 25. októbra 2019 navštívili Zariadenie pre seniorov v Kežmarku a potešili ich bohatým kultúrnym programom. V úvode zahrala a zaspievala kapela zo 7. A triedy, potom nasledovalo vystúpenie klubáčikov zo Školského klubu detí, ktorí zaspievali, zatancovali a zahrali divadielko O repke pod vedením p. vych. J. Vojčíkovej a J. Strišovskej. Krásnymi slovami básní sa seniorom prihovorili žiaci druhého stupňa pod vedením p. uč. Ľ. Lukešovej. O dobrú náladu sa postarali aj bratia Pružinskí, ktorí dôchodcov nielen rozospievali, ale aj roztancovali. Na záver dostal každý účastník tohto srdečného podujatia milý darček.

 • Deň jablka v ŠKD

   Deň jablka v ŠKD

  Do galérie Ako si pripomenuli v ŠKD Deň jablka boli pridané fotografie.

 • Oznámenie!

  Oznámenie!

  Z dôvodu účasti pedagogických pracovníkov na metodickom dni, riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok poskytuje všetkým žiakom školy na deň 29. októbra  2019 riaditeľské voľno .

  Odôvodnenie:

  Riaditeľ školy podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna v kalendárnom roku.

  V uvedený deň nebude pre žiakov a zamestnancov zabezpečená strava. Všetci stravníci budú automaticky odhlásení z obedov.

 • Projekt "Domestos pre školy"

  Projekt "Domestos pre školy"

  Už šiestykrát firma Domestos pomáha  školám a škôlkam zrekonštruovať záchody na ligotavé nové toalety. A státisíce detí sa zase naučia  umývať si ruky správne aj mimo domov. Pretože tam na to najčastejšie zabúdajú. A pritom je to v boji s baktériami to najdôležitejšie.

  Čo vy? Chcete, aby boli deti v školách zdravšie?

  Viete, že viac ako 40 % vašich žiakov si po použití toalety neumýva ruky? Po škole potom šíria nebezpečné baktérie a choroby. Našťastie vieme, čo sa s tým dá robiť.

  CHCEME ZDRAVŠÍCH ŽIAKOV A NOVÉ TOALETY

  Podrobné informácie nájdete na web stránke : https://www.domestospreskoly.sk/

 • Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke

  Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke

  Do galérie Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke boli pridané fotografie.

 • Športový deň v našej materskej škôlke

  Športový deň v našej materskej škôlke

  Do galérie Športový deň v našej materskej škôlke boli pridané fotografie.

 • Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku

  Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku

  Do galérie Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku boli pridané fotografie.

 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie bufetu

  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie bufetu

  MESTO KEŽMAROK

  Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok

  (ďalej len vyhlasovateľ)

   

  vyhlasuje v súlade s § 9a  zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

  Vyhlasovateľ súťaže: Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01  Kežmarok

  Štatutárny zástupca:    PaedDr. Dušan Tokarčík

  Sídlo:                           Nižná brána 8 , 060 01 Kežmarok

  IČO:                            37874268

  Bankové spojenie:       UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu 6619099021/1111 

  Predmet nájmu na základe súťaže:

  1./ Nebytové priestory v objekte Základnej školy s materskou školu, Nižná brána 8, 060 01  Kežmarok. Prenajímateľ je na základe zriaďovateľskej listiny zriaďovateľa Mesto Kežmarok dlhodobým užívateľom budovy školy súp. č. 1595 zapísanej na LV č. 3551 pre obec a k. ú. Kežmarok.

  Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve mesta Kežmarok, v správe vyhlasovateľa súťaže.   

  Nebytové priestory s rozlohou cca. 8 m2 sú na prízemí v objekte Základnej školy s materskou školou, majú prívod teplej a studenej vody. Prevádzka bufetu je plánovaná od 7,00 do 11,00 hod. počas dní školského vyučovania. Minimálna cena nájmu je podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta 30,- €/mesiac. Cena môže byť aj vyššia. 

  Podmienky súťaže:

  Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu

  Doba nájmu: doba neurčitú

  Splatnosť nájomného: na základe uzatvorenej  zmluvy                                

  1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:

  - u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický  kontakt

  - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

  -  špecifikáciu nebytových priestorov – predmet nájmu,

  -  číselné a slovné vyjadrenie navrhovaného ročného nájomného,

  -  splatnosť nájomného,

  -  doba nájmu,

  -  účel využitia nebytových priestorov,

  -  označenie bankového spojenia, z ktorého bude uhrádzané nájomné,

  -  návrh nájomnej zmluvy,

  - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a organizáciám, zariadeniam a  spoločnostiam zriadeným a založeným mestom Kežmarok,

  - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, s podstatnými náležitosťami zmluvy a nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá,

  - v nájomnej zmluve bude podmienka, že prenajímateľ (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak prenajímateľ (vyhlasovateľ súťaže) zistí, že nájomca (navrhovateľ) uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže, alebo v jeho prílohách.

  2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

  3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺň po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

  4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

  5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný návrhom až do 30 dní po schválení výsledku súťaže príslušným orgánom mesta.

  6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu príslušným orgánom mesta. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

  7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.

  8. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

  Termín a miesto predkladania návrhov:

  Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

  - presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,

  - heslo „Obchodná verejná súťaž – školský bufet ZŠ s MŠ Nižná brána 8“,

  - označenie „Neotvárať“,

  -  adresa príjemcu:

  Základná škola s materskou školou

  Nižná brána 8

  060 01 Kežmarok

  Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 28. 10. 2019 do 12,00 hod.

  Vyhodnotenie návrhov:

  a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.

  b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

  c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

  d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu protokol.

  Zo súťaže sa vylučujú:

  - súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

  - súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

  - návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek pozdĺžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže alebo   jeho  organizáciám, zariadeniam a ním zriadeným a založeným spoločnostiam.

  Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:

  Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov na prenájom nebytových priestorov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, je: 

  1. najvyššia cenová ponuka,

  2. ponúkaný sortiment predávaných výrobkov bude zodpovedať zásadám racionálnej výživy

  Sortiment predaja: pekárenské výrobky, balený chlieb, pečivo, cukrárenské trvanlivé pečivo a cukrárenské výrobky v originálnych baleniach, bagety, cukrovinky, mrazené polotovary – vlastnej výroby, nealko nápoje v originálnych baleniach                                                                                                                            

  Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).

  Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byt uvedený v zápisnici z vyhodnotenia súťažných návrhov.

  Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí poradie navrhovateľov.

  Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:

  Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa 30. 10. 2019.         

  Obhliadka nehnuteľností:

  Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť na tel. č. 052 4523028, 0917208221

  Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,

  b) meniť uverejnené podmienky súťaže,

  c) zrušiť súťaž,

  d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,

  e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),

  f) predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

  Kežmarok,  dňa 7. 10. 2019

                                                                                                                            PaedDr. Dušan Tokarčík                                                                                                                                            riaditeľ školy

                                                                                                                                                    

   

 • Projekt SPPravme to

  Projekt SPPravme to

  V rámci projektu SPPravme to sme sa v piatok 11. 10. 2019 v popoludňajších hodinách vybrali do Košíc. Naším cieľom bol STEEL PARK – vedecké centrum pre deti. V rámci tejto výpravy sa žiaci stali súčasťou interaktívnej výstavy a prezentácie o tekutom dusíku. Experimenty s touto zaujímavou látkou boli veľmi inšpiratívne, keďže v školských podmienkach si to nemáme možnosť skúsiť. Tancovanie s robotmi, chôdza v magnetických topánkach, riešenie hlavolamov, využitie trenia v pohybe, ale aj iných fyzikálnych zákonitostí obohatili naše vedecké poznanie a zároveň vzbudili túžbu po ďalších podobných zážitkoch. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria