Navigácia

 • Zápis do ŠKD

  Zápis do ŠKD

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 oznamuje rodičom, že zápis do ŠKD na školský rok 2019/2020 sa uskutoční pondelok od 8:30 hodiny na I. poschodí ZŠ v  I. oddelení ŠKD, číslo dverí 217.

 • Oznámenie!

  Oznámenie!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02.09.2018 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hodine v átriu školy. 

 • A opäť je tu koniec školského roka...

  A opäť je tu koniec školského roka...

  Do galérie A opäť je tu koniec roka boli pridané fotografie.

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

   Oznamujeme stravníkom ŠJ Nižná brána 8,Kežmarok

  že poplatky za mesiac september 2019 je potrebné zaslať do 25.8.2019 na číslo účtu:IBAN SK2711110000006619099013 nasledovne:

  Materská škola: 23,90 €

  MŠ -- predškoláci: 20,00 záloha+1,50 €réžia= 21,50€

  žiaci 1.+2.stupeň :  1,92čip + 1,50 réžia +záloha 20,00= 23,42 €

  Dospelí stravníci: 22,78€ + 1,92 = 24,70€

  Stravné za mesiac september sa uhradi spolu s platbou za mesiac október2019

  Stravník ŠJ alebo zákonný zástupca dieťaťa si vyplní Zápisný lístok a príde si zakúpiť čipový kľúč do kancelárie vedúcej ŠJ .Hodnota klúča je 1,92 ,ktorá je už prirátaná k sume spolu s réžiou.Týmto čipom budeme sledovať dochádzku a odobratie jedla v ŠJ. Do zápisného lístka  sa vpisuje aj IBAN zákonného zástupcu na účely vrátenia preplatku. Čipový kľúč nie je určený pre deti materskej školy.Zápisný lístok je v prílohe tohto oznamu,ktorý si môžete vytlačiť.V prílohe  sú aj informácie ohľadom Štátnej dotácie k obedom zadarmo.

  Zápisné lístky na diétne stravovanie je potrebné vypísať priamo u vedúcej ŠJ /nie sú v prílohách na našej stránke

  Stravníci ZŠ Grundschule si informácie ohľadom školského stravovania musia sledovať na ich domovskej stránke školy.Žiadam rodičov aby stravné už neposielali na účet ŠJ Nižná brána,ale na účet ZŠ Grundschule,ktorý bude v blízkej dobe zverejnený.Tí ,ktorí už platby odoslali  na náš účet--prevedieme späť stravníkovi na účet Grundschule.

   

  Dňa 02.09.2019 je kuchyňa v prevádzke len pre materskú školu.

  Cipovy_system__zavedeny_od_01.docx

  Zakladne_otazky_a_odpovede_k_statnej_dotacii.docx

   

   

   

 • Náš Janko Jurdik

  Náš Janko Jurdik

   

              Školský rok sa dostal do posledného bodu. Bodu, kedy chceme spoločne hodnotiť, bilancovať, ďakovať.

              Radi by sme sa poďakovali a ocenili žiaka, ktorý okrem svedomitého plnenia školských povinností stihol oveľa viac. Úspešným zapájaním sa do rôznych predmetových súťaží robil dobré meno našej škole. Jeho meno je Janko Jurdik, žiak ZŠ s MŠ Nižná brána 8 v Kežmarku.

              Najväčším úspechom bola účasť na celoslovenskom kole Pytagoriády, kde ako jediný nominovaný za Prešovský kraj získal 2. miesto. Zúčastnil sa aj Matematickej olympiády, kde aj tento rok zabojoval a získal 1. miesto.

              Janko je všestranne nadaný a radosť nám urobil aj umiestnením sa na 4. mieste v okresnom kole Geografickej olympiády a 6-tym miestom v okresnom kole Dejepisnej olympiády. Získal aj 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín.

              Jankove úspechy však nekončia v školskej lavici. Je skvelým lyžiarom, čo dokazujú aj jeho výsledky v lyžiarskych súťažiach. 1. a  2. miesto Zimná olympiáda detí a mládeže - Zimná Kalokagatia 2019 - Školský majster SR v zjazdovom lyžovaní v disciplíne obrovský slalom, 2. miesto v celkovom hodnotení Východoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní, 3. miesto v celkovom hodnotení Slovenského pohára v disciplíne – obrovský slalom a 8. miesto v celkovom hodnotení Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní.

              Ďakujeme mu za čas a energiu, ktorú vynaložil vo svojom voľnom čase na prípravu a mohol tak úspešne reprezentovať školu. 

  Text a foto: Mgr. Mária Šatalová

  https://www.flickr.com/photos/146782485@N02/albums/72157709045944396 

 • Okresné majstrovstvá v plávaní žiakov 3. ročníkov

  Okresné majstrovstvá v plávaní žiakov 3. ročníkov

  Dňa 26. 6. 2019 sa na základnej škole v Ľubici konali majstrovstvá okresu v plávaní žiakov 3. ročníkov. Na okresné kolo postúpili len tí najlepší žiaci 3. ročníkov v rámci okresu Kežmarok. Našu školu reprezentoval žiak 3. A triedy Maksim Džadoň. Maksim podal skvelé výkony a vo finále sa umiestnil na konečnom 2. mieste.

  Maksimovi gratulujeme k predvedeným výkonom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

  Kolektív učiteľov TŠV Nižná Brána

 • Jarný zber papiera

  Jarný zber papiera

  aV priebehu mesiaca máj sa uskutočnil na našej škole jarný zber papiera. Zúčastnila sa ho väčšina tried a spoločnými silami nazberali 6590 kilogramov papiera.

  Vyhodnotenie najúspešnejších tried:

  1. miesto :4.A – 1378 kg

  2. miesto :1.C –  796 kg

  3. miesto :3.A – 753 kg

  Vyhodnotenie najúspešnejších jednotlivcov:

  1. miesto :Heringová Lenka   4.A  –  579 kg

  2. miesto: Kovalská Daniela   3.A  –  402 kg

  3. miesto: Mačoková Diana    1.C  –  392 kg

   

  Blahoželáme najlepším triedam i jednotlivcom a ďakujeme, že týmto spôsobom prispeli k záchrane našich lesov.

  Najúspešnejšia trieda 4.A so sladkou odmenou.

 • Turnaj vo vybíjanej 1. - 4. ročníka

  Turnaj vo vybíjanej 1. - 4. ročníka

  Dňa 26. 6. 2019 si tradične naši žiaci prvých až štvrtých tried zahrali ročníkové turnaje vo vybíjanej. A ako to tohto roku dopadlo? 

  1. ročník

  1. miesto: 1. A trieda

  2. miesto: 1. C treda

  3. miesto: 1. B trieda

  2. ročník

  1. miesto: 2. C trieda

  2. miesto: 2. B treda

  3. miesto: 2. A trieda

  3. ročník

  1. miesto: 3. A trieda

  2. miesto: 3. B treda

  3. miesto: 3. C trieda

  4. ročník

  1. miesto: 4. B trieda

  2. miesto: 4. A trieda

  3. miesto: 4. C trieda

  Blahoželáme víťazným tímom a prajeme veľa motivácie do ďalších tréningov!

   

 • Slávnostné otvorenie expozície venovanej botanikovi F. A. Hazslinszkému

  Slávnostné otvorenie expozície venovanej botanikovi F. A. Hazslinszkému

  Dňa 21. júna 2019 v Kežmarku pod organizačným vedením  Mgr. Milana Chomu a PaedDr. Dušana Tokarčíka sa na pôde ZŠ s MŠ Nižná brána konala významná akcia pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule na rodnom dome prírodovedca svetového významu Fridricha Augusta Hazslinszkého (1818 - 1896), rodáka z Kežmarku.

  V priestoroch tejto školy boli za prítomnosti významných hostí, odbornej a širokej laickej verejnosti odhalené dva informatívne panely, pútajúce svojou vynikajúcou kvalitou spracovania a nápovednou hodnotou,  približujúce jeho život, prácu a objavy na poli vedy.

  Súčasne s panelmi bola odhalená aj podobizeň Hazslinszkého v nadživotnej veľkosti. Po prestrihnutí symbolickej pásky organizátormi, rektorom UPJŠ z Prešova a pravnukom botanika Hazslinszkého  sa v priestoroch školy konal zaujímavý seminár o živote a diele F. A. Hazslinszkého za významnej účasti vedeckých odborníkov zo Slovenska a Maďarska, ktorých podporilo aj početné a veľmi pozorné publikum z radov verejnosti.

  Táto vydarená akcia pod patronátom ZŠ s MŠ Nižná brána je významná svojím prínosom nielen pre žiakov školy, ale aj obyvateľov Kežmarku, ktorí takto spoznali významného vedca a rodáka, o ktorom možno počuli po  prvýkrát.

  text a foto: Ing. Jozef Joppa

  http://www.podtatranske-noviny.sk/2019/06/pripomenuli-si-kezmarskeho-botanika-f-a-hazslinszkeho/

 • Týždeň školskej predprípravy

  Týždeň školskej predprípravy
 • 5. miesto z Majstrovstiev Slovenska v atletike

  5. miesto z Majstrovstiev Slovenska v atletike

  Košice boli 18. 6. 2019 dejiskom Majstrovstiev Slovenska v atletike žiakov základných škôl. Našu školu na tomto významnom podujatí reprezentoval  žiak 9. A triedy Mário Vaxmanský. Mário štartoval v behu na 1000 m, kde v silnej konkurencii atlétov, špecialistov na túto disciplínu, obsadil skvelé 5. miesto. Časom 1:53,68 si vytvoril svoje osobné maximum a zároveň stanovil aj nový rekord školy. Srdečne blahoželáme a želáme ďalšie športové úspechy na strednej škole.  

 • Úžasný progres výkonnosti Janka Penkerta a jeho krásny príbeh

  Úžasný progres výkonnosti Janka Penkerta a jeho krásny príbeh

  Jankovo putovanie na celom svete známe ako preteky Zlatá tretra: Janko Penkert z 1.C triedy najprv vyhral Kežmarské hry a tam sa dostal do povedomia učiteľov, ktorí v ňom videli potenciál, začali sa mu viac venovať a prihlásili ho na atletickú súťaž, tzv. Čokoládovú tretru vo svojej dominantnej disciplíne – behu na 100m. Tam v rámci východného Slovenska suverénne vyhral s časom 17:85 s. Už tam sám pochopil, že je naozaj dobrý a začal na sebe makať, hlavne pracoval na štartoch, kde ešte bolo vidno rezervy. V ďalšom kole Čokoládovej tretry, ktorá bola za účasti už najlepších bežcov Slovenska a z ktorej postupovali do Ostravy iba prví ôsmi, Janko postúpil zo 4. miesta so zlepšeným časom 17:11 s. Nasledovala medzinárodná súťaž v Ostrave, kde z veľkého množstva štartujúcich zo Slovenska, Česka a Poľska sa do absolútneho finále dostali znova iba prví ôsmi pretekári. Janko tu tak prekvapil, že ešte zlepšil svôj osobný rekord na 16:71 a v tejto najtvrdšej rýchlostnej konkurencii obsadil neuveriteľné 3. miesto. Stal sa tak prvým najlepším Slovákom, keďže pred neho sa dostali iba dvaja Česi. Nasledujúci deň - 20.06.2019 si táto prvá osmička bežcov zopakovala svoj beh vo finále slávnej „Zlatej tretry“, kde Janko obsadil 5. miesto. Tento beh bol vlastne najväčšou cenou pe Janka z tohto celého procesu, pretože súťažiaci bežali medzi disciplínami dospelých profesionálov a tých najlepších atlétov z celého sveta v úžasnej športovej atmosfére.

  Potom nám ostávalo už len fandiť svetovým športovcom, videli sme napr. štart z asi 5 metrov Jána Volka, hod kladivom našej Hrašnovej, či mohli byť svedkami svetového rekordu v behu na 300 m žien. Na pobyte v Ostrave sa Jankovými kamarátmi stali aj Ján Volko, náš najlepší šprintér, ktorý mu poukazoval hotel, alebo sestry Janka a Danka Velďakové, najlepšie naše skokanky do diaľky, ktoré nám spríjemňovali cestu v mikrobuse a pobyt v Ostrave.

  Zlatá tretra je každoročný atletický míting, ktorý sa už od roku 1961 koná na meststkom štadióne v Ostrave – Vitkoviciach. Tieto preteky patria do kategórie medzinárodnej atletickej federácie /IAAF/ Super Grand Prix. Na pretekoch bol prekonaný rad svetových rekordov.

  Vyhodnotenie: všetci sme boli príjemne prekvapení, ako sa Janko postupne zlepšoval, na každých ďalších pretekoch mal lepší čas a v úplnom finále to už bolo veľmi vyrovnané, a teda vo veľkej miere aj o šťastí. Tento talentovaný chlapec očaril aj pohodovou povahou, maximálnou disciplínou a prístupom v tréningoch a súťažiach. Janko splnil, čo sľúbil a čo nám už na začiatku v prvom kole Čokoládovej tretry povedal: „Dostanem sa až do finále do Ostravy!“ Všetkým, ktorí sme tam boli, sa postaral o nezabudnuteľný zážitok, za čo mu veľmi ďakujeme, urobil dobré meno sebe, škole, aj mestu. Sme presvedčení, že ak bude aj naďalej takto pristupovať ku všetkému, čo súvisí s rýchlostnými behmi, tak budeme o ňom ešte veľa počuť. Všetci, čo ho poznáme, sme na neho hrdí a držíme mu prsty v ďalšom napredovaní.

  Tomáš Valluš

 • Naši najmenší na Hrebienku

  Naši najmenší na Hrebienku

  Do galérie Naši najmenší na Hrebienku boli pridané fotografie.

 • Naši škôlkari na Festivale študentského remesla

  Naši škôlkari na Festivale študentského remesla

  Do galérie Naši škôlkári na Festivale študentského remeslá boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v našej materskej škole

  Olympiáda v našej materskej škole

  Do galérie Olympiáda v našej materskej škole boli pridané fotografie.

 • Naši škôlkari na návšteve v mestskom úrade

  Naši škôlkari na návšteve v mestskom úrade

  Do galérie Naší skôlkári na návšteve na mestskom úrade boli pridané fotografie.

 • Deň detí v materskej škole

  Deň detí v materskej škole

  Do galérie Deň detí v materskej škole boli pridané fotografie.

 • Literárny Kežmarok 2019

  Literárny Kežmarok 2019

  54. ročník Literárneho Kežmarku bol venovaný Spišu a krásnej literatúre pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

  Toto celoslovenské podujatie privítalo v dňoch 13. a 14. júna mladých umelcov z celého Slovenska.

  V kategórii poézia získal žiak našej školy Filip Cirák čestné uznanie. Napísal zaujímavú nonsensovú báseň. K úspechu mu srdečne blahoželáme a tešíme sa, že obohatil tak literárny svet mladých.

 • Oznam

  Oznam

  Z dôvodu pretrvávania vysokých denných teplôt  riaditeľ školy  rozhodol o úprave dĺžky školského vyučovania. Pôjde konkrétne o krátenie rozsahu 3.,4.,5.,6. vyučovacej hodiny a prestávok medzi nimi. Siedma vyučovacia hodina bude z organizačných dôvodov zrušená:

  Harmonogram zajtrajšieho vyučovania:

  3. vyuč. hodina –   9:50 hod – 10:25 hod

  4. vyuč. hodina – 10:40 hod – 11:15 hod

  5. vyuč. hodina – 11:20 hod – 11:55 hod

  6. vyuč. hodina – 12:00 hod – 12:35 hod

   

 • Okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy

  Okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy

  Okresné kolo v Prednese nemeckej poézie a prózy sa uskutočnilo 12.06.2019 v ZŠ Grundschule Hradné námestie v Kežmarku. Víťazi školského kola zo štyroch kategórií z našej školy sa tam tiež zúčastnili s nasledujúcimi výsledkami:

  Kategória 5.-7.roč. v prednese poézie:   Vanesa Andrášová ......  3.miesto

  Kategória 5.-7.roč. v prednese prózy:    Sebastián Poliačik ......    3.miesto

  Kategória 8.-9.roč. v prednese poézie:   Radka Miškovičová ...... 2.miesto

  Kategória 8.-9.roč. v prednese prózy:     Petronela  Ungradyová   ...... 3.miesto

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria